English Slovensky
Akcia Destinácie Lode Plavby Čo by ste mali vedieť O nás Newsletter Vernostný program Plavba so sprievodcom
 
Nachádzate sa: Domovská stránka ›  Všeobecné obchodné podmienky › 
Peace of Mind
SAIL SAFE
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Aká je dovolenka na výletnej lodi
Ako si vybrať plavbu
Čo je a čo nie je v cene plavby
Cestujete a máte do 21 rokov?
Zdravotná starostlivosť
Bezpečnosť na lodi
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
 

Všeobecné obchodné podmienky1. Cestovná agentúra JL Navigátor, s.r.o. (ďalej len JL Navigátor) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb ponúkaných na web stránke JL Navigátor, resp. uvedených v jej predajných materiáloch.
2. Služby JL Navigátor si môžu objednať len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, alebo právnické osoby (ďalej len „klient“).
3. a) Zmluvný vzťah medzi klientom a JL Navigátor vzniká vyplnením záväznej prihlášky a úhradou zálohovej faktúry (v prípade rezervácie so začiatkom plavby 45 dní a menej odo dňa podpisu záväznej prihlášky sa vystavuje iba vyúčtovacia faktúra, viď bod 6b). Vyplnením záväznej prihlášky a úhradou zálohovej faktúry klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) JL Navigátor a VOP lodnej spoločnosti Norwegian Cruise Line (ďalej len NCL).
b) Klient je zodpovedný za správnosť poskytnutých údajov cestovnej agentúre.
4. Klient udeľuje JL Navigátor súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, tel. kontakt, číslo a platnosť cestovných dokladov, občianstvo, rodné číslo) podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na účely zabezpečenia rezervácie plavieb a príslušných služieb, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov, uzatvorenia zmlúv cestovného poistenia, ako aj na účely priameho marketingu a korešpondencie po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania. Na dosiahnutie tohto účelu budú osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté najmä lodnej spoločnosti Norwegian Cruise Line (Bahamas) Ltd. Wiesbaden Office, Continental Europe Branch, Kreuzberger Ring 68, 65 205 Wiesbaden, Germany. Viac informácií uvádzame v priloženom linku.
5. Práva a povinnosti lodnej spoločnosti NCL, ako samostatný dokument, tvoria dodatok k VOP JL Navigátor.
6. a) Platba za objednanú plavbu je splatná v dvoch splátkach bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet agentúry. Prvá je až do výšky 40% z celkovej sumy objednanej služby s pripísaním na účet JL Navigátor najneskôr do 48 hodín od potvrdenia objednávky. Zvyšnú sumu je klient povinný uhradiť najneskôr do 45 dní pred začiatkom plavby. Do ceny plavby sa nezapočítava cestovné poistenie alebo letenky, ktoré je klient povinný uhradiť v celej výške v deň uzavretia poistnej zmluvy resp. potvrdenia rezervácie letenky.
b) V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím plavby, je klient povinný zaplatiť 100% dohodnutej ceny objednaných služieb v deň vzniku zmluvného vzťahu.
7. Klient je povinný si pred poskytnutím objednanej služby skontrolovať platnosť cestovných dokladov, v opačnom prípade JL Navigátor za akékoľvek z toho vyplývajúce následky nenesie zodpovednosť.
Klient, občan EÚ, musí mať pri sebe cestovný pas, ktorý je platný a jeho exspirácia je minimálne 6 mesiacov po návrate z plavby (platí aj pre deti). To platí aj pre krajiny, v ktorých nemajú občania EÚ vízovú povinnosť.
Výnimkou je Rusko, kde je potrebné mať turistické víza bez ohľadu na krajinu pôvodu.
8. Reklamácie sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Výnimkou sú reklamácie týkajúce sa plavieb, ktoré sa riadia dodatkovými VOP pre NCL.
9. a) Klient má právo kedykoľvek stornovať objednanú službu s vedomím, že mu budú účtované storno poplatky.
b) Podmienky storna za plavbu sú uvedené v dodatkových VOP pre NCL. Storno objednanej služby podáva klient písomnou formou. Za deň prijatia tejto žiadosti o storno sa považuje nasledujúci pracovný deň po jej prijatí JL Navigátor.
10. JL Navigátor si vyhradzuje právo zmeny VOP.
11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 15. januára 2024.


Dodatkové VOP lodnej spoločnosti NCL sú k stiahnutiu tu.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č.: 02/ 5827 2172; 02/5827 2104
fax č.: 02/ 5827 2170

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je možnosť klienta obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Zároveň prikladáme odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Kontaktujte inšpektorát pomocou formulára

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .
 
Volám sa Júlia Lorencovič, bola som navigačná dôstojníčka výletných lodí NCL a v súčasnosti zastupujem cestovnú agentúru JL Navigátor. Spýtajte sa ma, s 12 ročnými skúsenosťami na mori Vám rada pomôžem so zrealizovaním Vašej dovolenky snov.
Čo vidieť v Južnej Amerike?
Krížom cez Atlantik?
Sledujte nás
na Facebooku a dajte o nás vedieť aj svojim priateľom. Dozviete sa o novinkách, akciách a zľavách ako prví!
Kontakt
JL Navigátor s.r.o.
Nová 2859/48
901 01 Malacky

Tel.: 0917 076 702
       0911 926 545

Čo by ste mali vedieť
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Ako si vybrať plavbu
Bezpečnosť na lodi
Zdravotná starostlivosť
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
O nás
Júlia Lorencovič - rozhovory
Referencie
Naši partneri
Námorná škola
© JL Navigator 2024, all rights reserved
Úvodná stránka . Akcia . Destinácie . Lode . Plavby . Čo by ste mali vedieť . O nás . Newsletter . Vernostný program . Plavba so sprievodcom